Home
 
 

  Ansatte ved Motorsenteret AS  
 
Anne-Karin Holmen ansatt fra 1983 - Fagbrev Adm.Leder
Harry Hauknes ansatt fra 1984 - Fagbrev Tekn. Leder
Øystein Erstad ansatt fra 1995 - Fagbrev
Torgeir Krogstad ansatt fra 1998 - Fagbrev
Mats Urvik ansatt fra 1999 - Fagbrev